Loading...

За проекта

Добре дошли на официалната интернет страница на проект „Подобряване на пригодността за заетостта на хора със слухови увреждания - proHear!

Read More

Интерактивна платформа proHear за онлайн обучение

Read More

Новини

...

Read More

Платформа proHear за електронно обучение

Нашият проект

IO2

Иновативно обучително съдържание: обучителна програма и съдържание, разработено въз основа на резултатите от анализа на несъответствията - модулен курс за обучение.

Още

IO3

proHear Интерактивна платформа за електронно обучение: практически ориентиран курс за обучение и мрежа от обучители / съветници за експерти, работещи с хора с увреден слух

Още

IO4

Инструмент за овластяване: за по-нататъшна устойчивост и ефективност на обучителните дейности

Още

IO1

Обобщен доклад от проучване и анализ на несъответствията: провежда се чрез документално проучване и интервюта с лица с увреден слух и съответните заинтересовани страни, вкл. действителни / бъдещи работодатели на такива лица.

Още